WAT DOEN WIJ?

Our NEXT Move heeft maar één agenda; die van onze collega’s binnen ABN AMRO. Wij willen jou de mogelijkheid bieden om mee te praten over belangrijke besluiten over jouw arbeidsvoorwaarden. We merken dat de huidige vakbonden er onvoldoende in slagen om onze stem te vertegenwoordigen. Dat wil Our NEXT Move veranderen! Wij zijn een vereniging van betrokken ABN AMRO collega’s die samen werken aan een betere bank. 


ONZE MISSIE

starting-with-why.jpg

Waarom?

 • In de CAO worden belangrijke afspraken gemaakt, ook voor jou!

 • De oude vakbonden hebben weinig draagvlak binnen ABN AMRO.

 • ABN AMRO moet mee in de tijd en klaar zijn voor een nieuwe generatie.

Hoe (anders)?

 • Voor én door onze collega’s.

 • Onafhankelijk, dus een agenda volledig gericht op ABN AMRO.

 • Dwars door de organisatie en generaties heen.

Wat?

 • Een platform voor jouw mening en die van je collega’s.

 • Echte vertegenwoordiging! We vragen jou altijd om je mening.

 • Een bekende en betrouwbare gesprekspartner voor ABN AMRO.


Wat doen wij niet?

 • Het bieden van volledige ondersteuning en diensten
  zoals de vakbonden doen.

 • Een landelijk overleg met betaalde
  medewerkers en bestuurders.

 • Ondersteuning bij individuele conflicten en vertegenwoordiging in de geschillencommissie van ABN AMRO.

 • Het accepteren van invloed van buiten af, zoals de politiek.

 • Challengen van strategische besluiten. Dit is een rol van de medezeggenschap.

Wat doeN wij wel?

 • Een stem geven aan alle collega’s in de onderhandelingen met ABN AMRO over onze arbeidsvoorwaarden.

 • Gesprekspartner zijn voor ABN AMRO over onze CAO, Sociaal Plan en Pensioenen.

 • Faciliteren van collectieve en constructieve dialogen over wensen en ambities tussen de bank en alle collega’s.

 • Het verbinden van betrokken collega's met een mening of idee over hun eigen werkomgeving.


WAT DOEN WE IN 2019?

2019 is een belangrijk jaar! Rond het voorjaar vinden onderhandelingen plaats over onze nieuwe CAO, Sociaal Plan en Pensioen. Our NEXT Move wil daar invloed op uitoefenen! Met én voor jou dus! De eerste stap is een akkoord van ABN AMRO om deel te nemen aan deze onderhandelingen. Hiervoor hebben we voldoende leden nodig. Word dus lid!

Tijdslijn.001.jpg

Onder voorbehoud van akkoord van ABN AMRO om deel te nemen aan de onderhandelingen