VEEL GESTELDE VRAGEN….


Is het jullie ambitie om de grootste partij aan tafel te worden, met de meeste leden en misschien zelfs wel een meerderheid?

Het is onze ambitie om zoveel mogelijk collega’s mee te laten praten over onderhandelingen over hun arbeidsvoorwaarden. Wij streven naar maximale vertegenwoordiging en transparantie! Het maakt ons niet uit via welke vakbond of medewerkersvereniging dit gebeurd. We spreken met Our NEXT Move een groep collega’s aan die zich niet herkennen in de aanpak en standpunten van de vakbonden. Daarmee geven we medewerkers een directe stem aan de CAO-onderhandelingstafel. Voldoende draagvlak vinden we hierbij welk belangrijk, en daarom willen we eind 2019 minimaal 1.000 leden hebben. Lukt dat niet dan zullen we heroverwegen of we wel voldoende relevantie hebben en toegevoegde waarde kunnen bieden.

Hoe ga je om met je rol in de hiërarchie, wat denkt je leidinggevende van deze rol, hoe sturend is of wordt die in dit verband, hoe onafhankelijk mag/kun je je opstellen?

ABN AMRO hecht veel waarde aan een solide vertegenwoordiging van medewerkersbelangen. Dit geldt ook voor leidinggevenden en hun direct omgeving. Onze direct leidinggevenden zijn door ons geïnformeerd en vanuit de bank geconsulteerd. Wij borgen onze onafhankelijkheid door 100% transparantie, zowel richting leden als richting ABN AMRO. Wij vertegenwoordigen geen andere mening dan die van onze leden en stellen ons volledig onafhankelijk ten opzichte van de bank op. Dit is voor iedereen controleerbaar.

Hoe zien jullie de samenwerking met de drie bonden tijdens de onderhandelingen

Ons doel is een goede en brede vertegenwoordiging van collega’s binnen de bank. Dat kan via ons, maar ook via de vakbonden. We hebben een verschillende achtergrond, een andere achterban en wellicht een andere mening, maar de verantwoordelijkheid om goed samen te werken in het belang van alle collega’s Wij streven daarom naar een nauwe samenwerking met de bonden en zijn hier al over in gesprek.

CAO, Pensioen en SP is complexe materie: hoe borgt Our NEXT Move dat ze over deze kennis en ervaring beschikken?

Op de eerste plaats volgen wij de mening van onze leden. Een aantal van hen heeft vanuit hun werkzaamheden ervaring en kennis met een aantal van de genoemde onderwerpen. Denk aan pensioen, arbeidsrecht, onderhandelen of communicatie. Hier gaan we gebruik van maken. Er zijn hiervoor binnen Our NEXT Move verschillende werkgroepen. Indien nodig zullen we externe kennis inhuren bij specialisten of externe (markt)partijen consulteren. 

Jullie stellen dat de vakbonden slechts een klein deel van het totale werknemersbestand vertegenwoordigen. Waarom denken jullie dat deze vereniging een betere vertegenwoordiging krijgt? 

Wij merken dat veel collega’s zich niet herkennen in vakbonden en geven aan  geen lid van een bond te willen zijn of worden. Hiermee wordt een heel groot deel van de collega’s niet gehoord. Wij bieden een alternatieve aanpak. Daarnaast kennen wij ABN AMRO goed en zijn er ook andere collega’s die zich actief inzetten. Voor collega’s door collega’s.  

Uit jullie blog blijkt dat jullie je niet of minder willen inzetten voor een loonsverhoging, terwijl de medewerkers op een lager functieniveau dit waarschijnlijk wel willen. 

Met onze stelling hebben we proberen aan te geven dat groei meer is dan alleen salaris, zeker in de financiële sector. Tegelijk zijn wij niet tegen reële en verantwoorde loonsverhogingen. Wij volgen hierin echter altijd de mening van onze leden. 

Volgens de Wet CAO kan je alleen positie aan de onderhandelingstafel innemen als men zich organiseert als een vereniging van werknemers met volledige rechtsbevoegdheid. Zo’n vereniging is slechts bevoegd tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten, indien de statuten der vereniging deze bevoegdheid met name noemen. Zijn jullie dan niet gewoon een vierde vakbond?
Dat klopt! Aan al deze voorwaarden zijn voldaan en we hebben inmiddels dezelfde status als een vakbond. Onze organisatie en aanpak is echter anders. Wij zijn collega’s die zich inzetten om de stem van collega’s te vertegenwoordigen. Zo staat het ook in onze statuten. Wij spreken daarom liever over onze formele rechtsvorm: ‘een vereniging van ABN AMRO-medewerkers’.

Met wie hebben jullie gesprekken gevoerd en kunnen jullie deelnemen aan het onderhandelingsproces? De bonden kunnen formeel deze club uitsluiten omdat het geen cao-partij is.

Wij hebben in de voorbereiding gesproken met ABN AMRO, CNV, FNV, De Unie en de medezeggenschapsraad. De stelling is onjuist. Our NEXT Move voldoet aan alle voorwaarden om namens haar leden collectieve afspraken te maken met ABN AMRO. Het is aan ABN AMRO om ons te accepteren als gesprekspartner en dat hebben zij ook gedaan. De bonden spelen daarin formeel geen rol.

Vanuit Our Next Move is er kritiek op de vakbonden dat ze te weinig medewerkers vertegenwoordigen vanuit ABN AMRO. Ik ben benieuwd hoeveel procent van de medewerkers lid is van een vakbond. En hoeveel medewerkers is al lid van Our Next Move? Wat is jullie doel ten aanzien van altijd leden?

Wij kennen het aantal leden van de andere bonden niet, deze informatie wordt niet gedeeld. Wij vinden dat inderdaad vreemd gezien het vertegenwoordigende karakter dat door de bonden wordt geclaimd. Wij zijn altijd volledig transparant hierin en het actuele aantal leden is altijd te vinden op onze site. 

Volgens de oprichtingsakte zijn jullie een vakbond, jullie maken gebruik van interne communicatiemogelijkheden die niet ter beschikking gesteld aan de vakbonden. In hoeverre is hier sprake van een level of playing field?

Wij zijn een vereniging van medewerkers en kunnen communicatiemiddelen benutten die iedere collega kan gebruiken. Denk daarbij aan Connections, e-mail of het videoplatform. De (kader)leden van de bonden die bij ABN AMRO werken hebben hier ook toegang toe. Er is dus sprake van een level playing field. 

Wie betaald de oprichtingskosten? Website, KvK en de notaris. 

Wij krijgen een bijdrage van de bank, net als de vakbonden. Deze is voor de looptijd van de CAO voor ieder 10.000 EUR. Daarnaast betalen onze leden 2 EUR per jaar. Uit dit totale budget betalen we onder andere dergelijke administratieve kosten, maar bijvoorbeeld ook een aantal promotiemiddelen en huren we indien nodig externe kennis in.