OUR NEXT MOVE

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Dat heeft invloed op de manier waarop we leven, werken en leren. Our NEXT Move wil dat ABN AMRO daarin mee beweegt. Met een werkomgeving en voorwaarden die passen bij de nieuwe generatie. Waarin jouw keuzevrijheid en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Our NEXT Move gaat dat voor je regelen! De gesprekken over een nieuwe CAO starten dit voorjaar, dus word snel lid!

Our NEXT Move is een nieuwe en frisse vorm van werknemersvertegenwoordiging! Voor én door collega’s. Wij willen dat jij mee kan praten over je eigen arbeidsvoorwaarden. Niet alleen over salaris, maar ook over zaken als verlof, gelijke kansen, persoonlijke ontwikkeling en manieren om je loopbaan een nieuwe wending te geven. Het doel van Our NEXT Move is om voor jou echt impact te hebben tijdens de gesprekken met ABN AMRO en de vakbonden. Om een nieuwe volwaardige gesprekspartner te worden; een vertrouwd alternatief voor traditionele vakbonden.


Dummy+photo.jpg

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een groep van betrokken en enthousiaste ABN AMRO collega’ s die vooruit willen! Die het belangrijk vinden dat jouw mening wordt gehoord in belangrijke besluiten over jouw arbeidsvoorwaarden. Wij zijn een alternatief voor de vakbonden, gericht op betere collectieve afspraken met ABN AMRO


Een vereniging?

Een  vakbond of medewerkersvereniging is een vereniging die opkomt voor de belangen van haar leden, in dit geval de werknemers van ABN AMRO. Per bedrijfstak bestaan er aparte bonden en per bedrijf kunnen ook onafhankelijke medewerkersverenigingen worden opgericht, zoals Our NEXT Move. 

In een CAO staan alle afspraken in je branche of bedrijf. Denk hierbij aan salaris, vakantiedagen en pensioen. Voor deze CAO-afspraken onderhandelen de traditionele vakbonden formeel namens haar leden. Helaas spelen hierin ook vaak landelijke politieke thema’s een rol. Bovendien is vaak onduidelijk hoeveel medewerkers een vakbond binnen een bedrijf vertegenwoordigt en hoe hun stem meetelt in de onderhandeling. Our NEXT Move doet dat anders!

Our NEXT Move is er 100% voor collega’s van ABN AMRO. Our NEXT Move komt in onderhandelingen alleen op voor de belangen en visie van ABN AMRO collega’s die lid zijn geworden, voor jou dus! Hiermee zorgen we ervoor dat er eerlijke afspraken worden gemaakt. Afspraken die beter passen bij onze behoefte van vandaag, maar ook bij collega’s die de uitdagingen van morgen op gaan lossen! 


Veelgestelde vragen!

Our NEXT Move is nieuw, ambitieus en veroorzaakt beweging in een traditioneel speelveld. En dat roept vragen op! En transparant als we zijn, hebben we de leukste en meest kritische vragen op een rijtje gezet.